TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi 

Cicero og Romerriget

Cicero var advokat, politiker og filosof i Romerriget i republikkens tid. Han har haft stor betydning som formidler af den græske filosofi gennem at oversætte den til latin. Vi ser på Ciceros virke i Romerriget, hvor han bl.a. var konsul. Vi gennemgår Ciceros værker om politik, etik, erkendelsesteori og religion.

Underviser: Carsten Bæk

Hold..... Mandage kl. 13.00 – 15.30

Start 6.1. Slut 30.3.2020. 30 lektioner.

Pris: 900 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 1.200 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

 

Dansk filosofi fra 1800 – 2000

Dansk filosofi var i 1800-tallet stærkt påvirket af den tyske idealisme, især Schelling og Hegel. Vi gennemgår Steffens, Ørsted og Sibbern, der alle var tilhængere af Schellings naturfilosofi. Herefter ser vi på Heiberg og Poul Martin Møller, der begge diskuterede Hegels filosofi. I 1900-tallet er det empirismen og den såkaldte logiske positivisme, der dominerede dansk filosofi. Vi gennemgår Høffding og Jørgen Jørgensen.

Underviser: Carsten Bæk

Hold..... Mandage kl. 13.00 – 15.30

Start 6.4. Slut 29.6.2020. 27,5 lektioner.

Pris: 825 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 1.100 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.


Hverdagsfilosofi

Vi diskuterer aktuelle debatemner og hverdagens udfordringer. Hvordan får vi et godt liv sammen med andre? Hvad skal vi mene om klimakrisen, medierne, kønsroller m.m.? I diskussionerne trækker vi på, hvad filosofferne har ment om de emner, vi tager op.

Underviser: Carsten Bæk

Hold..... Tirsdage kl. 11.00 – 13.30.

Start 7.1. Slut 31.3.2020. 30 lektioner.

Pris: 900 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 1.200 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.


Hverdagsfilosofi – Tabuer

Er der stadig emner, vi ikke taler om i vore frisindede tider? På dette kursus diskuterer vi tabuer. Hvorfor føles det f.eks. tabubelagt at tale om ensomhed, psykisk sygdom, at være på førtidspension, døden, homoseksualitet, religiøse forbud? Vi diskuterer også, om der er tabuer, som er nødvendige, hvis vi skal have et godt liv sammen.

Underviser: Carsten Bæk

Hold..... Tirsdage kl. 11.00 – 13.30.

Start: 7.4. Slut: 30.6.2020. 32,5 lektioner.

Pris: 975 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 1.300. Deltagere fra øvrige kommuner.

 

Renæssancens filosoffer

Renæssancen er en tid, hvor man genopdager ”den græske ånd”. Kirken kritiseres for sit magtmisbrug ,og humanismen blomstrer. Vi gennemgår renæssancehumanisterne Erasmus af Rotterdam, Thomas More og Pico della Mirandola. Herudover kommer vi ind på Machiavellis realpolitiske tanker, renæssanceplatonisten Ficino og dominikanermunken Giordano Bruno.

Underviser: Carsten Bæk

Hold..... Fredage kl. 10.30 – 13.00.

Start: 3.1.Slut 27.3.2020. 30 lektioner.

Pris: 900 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 1.200 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.


Immanuel Kant

Immanuel Kant regnes for at være én af den nere tids største filosoffer. Den dag i dag diskuterer man stadig hans værker. Kant forsøger i sin filosofi at forene empirisme og rationalisme. Vi gennemgår grundtankerne i hans erkendelsesteori, etik og æstetik.

Underviser: Carsten Bæk

Hold.... Fredage kl. 10.30 – 13.00.

Start: 3.4. Slut 26.6.2020. 22,5 lektioner.

Pris: 675 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.

Pris: 900 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.