TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi - Filosofiens vugge i græske kolonier

Den vestlige filosofi opstod omkring 600 f.Kr. i græske kolonier etableret på lilleasiens vestkyst, i det sydlige Italien og på Sicilien. De tidligste filosoffer kaldes under et for ”før-sokratikerne”, fordi de kom før Sokrates. Vi gennemgår de vigtigste skoler, nemlig de joniske naturfilosoffer, pythagoræerne, eleaterne, atomisterne og sofisterne..

19009
Lærer: Carsten Bæk
Mandage kl. 12.00 - 14.30. Start 07.01.2019. Slut 25.03.2019. I alt 27,5 lektioner. 
Pris:   880 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1155 kr. Delt. Øvrige kommuner.


Filosofi - Humor, ironi, sarkasme & latter

Hvordan vi mennesker forholder os til os selv, hinanden og verden afsløres ofte, uden at vi ved af det, gennem vores brug af humor, ironi, sarkasme og latter. Hvad mener filosofferne, at sådanne tilstande og handlemåder fortæller om os og vores kultur? Hvorfor griner vi?  Vi diskuterer, hvad Kierkegaard, Bergson, Bakhtin og Sloterdijk er kommet frem til.

19010
Lærer: Carsten Bæk

Mandage kl. 12.00 - 14.30. Start 01.04.2019. Slut 24.06.2019. I alt 27,5 lektioner.
Pris:   880 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1155 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Sjæl-legeme problemet

Hvordan det menneskelige bevidsthedsliv hænger sammen med kroppen, er et klassisk problem indenfor filosofien. Hvis det sjælelige og det legemlige er noget forskelligt, hvordan kan de så påvirke hinanden? Vi gennemgår mulige løsningsforslag, Descartes vekselvirknings-hypotese, Spinozas dobbeltaspektteori og en række moderne filosoffers teorier.

19011
Lærer: Carsten Bæk
Fredage kl. 10.30 - 13.00. Start 04.01.2019. Slut 29.03.2019. I alt 30 lektioner.
Pris:   960 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1260 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Idealismen gennem tiderne

Idealismen er en vigtig retning indenfor filosofien. Vi starter med Platons idealisme. Han hævder, at der ligger en evigt uforanderlig ideverden til grund for fænomenverdenen. Vi fortsætter med Plotin, Berkeley, Den tyske idealisme (Fichte, Schelling og Hegel), Husserl, Bradley og McTaggert. De står alle i gæld til Platon, men fortolker relationen, ideverden og fænomenverden forskelligt.

19012
Lærer: Carsten Bæk
Fredage kl. 10.30 - 13.00. Start 05.04.2019. Slut 28.06.2019. I alt 27,5 lektioner.
Pris:   880 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1155 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.