TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi
Carsten Bæk

 

 

Filosofi – Svend Brinkmanns hverdagsfilosofi

Flere og flere filosoffer tænker hverdagen ind i filosofien. Hvad kan filosofien lære os i vores almindelige hverdag? Psykolog Svend Brinkmann har netop afsluttet en trilogi om, hvad vi kan lære af mere end 2.500 års filosofi. Han fokuserer på etikken og mener, vi kan få et bedre liv, hvis vi tager ved lære af tidligere tiders tanker om, hvad det gode liv indebærer. Konklusionen er, at vi bliver både lykkeligere og mere hele personer, hvis vi tænker mere over menneskers ansvar over for hinanden og tør sige nej til alt det overflødige. Vi diskuterer Brinkmanns synspunkter.

18013
Mandage kl. 12.00 - 14.30. Start 08.01.2018. Slut 26.02.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Hannah Arendt

Hannah Arendt måtte som tysk-jødisk filosof emigrere til USA under 2. verdenskrig. Hun er en af de store politiske filosoffer. Hun overværede processen mod krigsforbryderen Adolf Eichmann og interesserede sig for at forklare hvordan det radikalt onde opstår.
Hun mente, at totalitære samfundssystemer ensretter menneskene, hvilket medfører mangel på eftertænksomhed og moralsk dømmekraft. Hannah Arendt mener, at vi kan lære af de gamle grækere, der lagde mere vægt på en god diskussion og skabende virksomhed end på at tjene penge. Vi diskuterer Hannah Arendts synspunkter. 

18014
Mandage kl. 12 - 14 30. Start 05.03.2018. Slut 30.04.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Universelle menneskerettigheder 

Tanken om universelle menneskerettigheder opstod i 1700-tallet. De første menneskerettigheder er nedfældet i den amerikanske uafhængighedserklæring og i erklæringer vedtaget under den franske revolution. Senere i 1948 er FN’s erklæring om grundlæggende menneskerettigheder blevet vedtaget. Menneskerettighederne beskytter grundlæggende rettigheder som religionsfrihed, ytringsfrihed, retssikkerhed og asylret, men flere og flere mener, at de er ude af trit med virke- ligheden og bør revideres. Vi ser på menneskerettighederne og diskuterer, om der er ting, der burde tilføjes eller ændres. 

18015
Mandage kl.12.00 - 14.30. Start 07.05.2018 Slut 25.06.2018. I alt 17,5 lektioner.
Pris: 578 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 753 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Kapitalismens filosofi

Vi gennemgår en række filosoffers syn på kapitalisme. Hvad taler for kapitalisme og hvad taler imod? Hvilken rolle bør staten spille? Vi kommer bl.a. ind på Karl Marx, Adam Smith, Jürgen Habermas og Richard Sennett. Herunder kommer vi ind på spørgsmål som bæredygtig udvikling, globalisering, nationernes velstand, individuel frihed og fællesskab.

18016
Fredage kl. 10.30–13.00. Start 05.01.2018.Slut 23.02.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Følelsernes filosofi

Vi ved alle, hvad det vil sige at være i sine følelsers vold. Man kan tabe hovedet og komme til at handle overilet. Men kan følelserne ikke også åbne op for vores tilgang til verden og andre mennesker? Vi gennemgår en række filosoffers syn på betydningen af det menneskelige følelsesliv, bl.a. Descartes, Spinoza, F. C. Sibbern, Kierkegaard, Løgstrup og Erich Fromm. Vi kommer bl.a. ind på kærlighedens væsen, og hvordan man kan hjælpe andre i sorg. 

18017
Fredage kl. 10.30–13.00. Start 02.03.2018. Slut 20.04.2018. I alt 17,5 lektioner.
Pris: 578 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 753 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Historiens filosofi

Kan filosoffernes syn på historien fortælle os noget om hvor samfundet bevæger sig hen? Vi gennemgår Samuel Huntingtons ‘Civilisationernes Sammenstød’ – mod en ny verdensorden, der hævder at verdens kulturelle forskelle vil vokse og skabe konflikter. Vi ser på, hvorfor. Her efter gennemgås Francis Fukuyamas ‘Historiens Afslutning’ og det sidste menneske, der omvendt hævder, at der ikke længere er konkurrerende bud på den politiske indretning af samfundene, fordi det liberale demokrati og markedsøkonomien har sejret. Hvilke udfordringer ser han i fremtiden? 

18018
Fredage kl. 10.30–13.00. Start 04.05.2018. Slut 29.06.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 968 kr. Delt. Øvrige kommuner


 

Store danske forfatterskaber - Søren Kierkegaard - Liv og tanker
Finn William Larsen og Carsten Bæk

Søren Kierkegaard er – bortset fra H.C. Andersen, verdens mest berømte dansker. Men hvem var han, og hvad gik hans tanker ud på?
Han skrev mere end nogen anden, både pseudonyme værker, opbyggelige taler i eget navn, samt dagbøger på mere end 10.000 sider.
Mange finder Kierkegaard vanskelig at læse og forstå, blandt andet fordi hans mange værker taler med mange forskellige stemmer.
Vi vil på holdet se på personen Søren Kierkegaard, og det liv han levede i 1800-tallets København. Og vi vil se på nogle af hans vigtigste værker, og tale om de centrale grundbegreber i hans forfatterskab. Vi kommer desuden ind på hans forhold til Regine Olsen og hvorfor han skrev nogle af sine bøger under pseudonym. Endelig vil vi diskutere, om Kierkegaard har noget at sige det moderne menneske i år 2018.

18028
Fredage Kl. 17.00 - 20.00 d. 02.02.2018 og fredag d. 09.02.2018. I alt 6 lektioner.
Pris: 200 kr. Delt. Københavns Kommune og Frederiksberg
Pris: 260 kr. Delt. Øvrige kommuner


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.