TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi - Holberg og Voltaire
Den dansk-norske forfatter og komediedigter Ludvig Holberg levede samtidigt med Voltaire, samtidens mest berømte oplysningsfilosof. Begge kæmpede imod adelens privilegier og magtmisbrug samt for religiøs tolerance. Vi gennemgår Holberg og Voltaires syn på religion, moral og politik. Herunder kommer vi ind på Holbergs forsvar for kvinders ligestilling og Voltaires indædte kamp mod kirken.

18084
Mandage kl. 12.00 - 14.30. Start 22.10.2018. Slut 17.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.


Filosofi - Følelsernes filosofi

Vi gennemgår en række moderne tænkeres syn på det menneskelige følelsesliv. Vi kommer bl.a. ind på Hans Lipps, Løgstrup, Sartre og Erich Fromm. Herunder ser vi på, hvad psykologi, sociologi og hjerneforskning har bidraget med.

18086
Fredage kl. 10.30 - 13.00. Start 26.10.2018. Slut 14.12.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 680 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 880 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.