TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi - Sokrates, hans samtid og vor tid

Sokrates fra Athen er den vigtigste filosof fra antikken. Han udfordrede hver dag byens lærde. Til sidst blev han dømt til døden af byens magthavere. Platon har skrevet om hans daglige liv i en række fortællinger. Vi diskuterer betydningen af hans filosofi i vor tid.

1968
Lærer: Carsten Bæk
Mandage kl. 13.00 - 15.15.
Start 05.08.2019. Slut 07.10.2019. I alt 25 lektioner. 
Pris:   800 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1050 kr. Delt. Øvrige kommuner.


Filosofi - Aristoteles og videnskaben

Aristoteles var elev af Platon og grundlagde en skole i Athen. Han skrev om både fysik, etik, biologi og kunst. Hans grundtanker gennemgås.Vi diskuterer, hvilken betydning hans filosofi har for vor tids videnskab og filosofi.

1969
Lærer: Carsten Bæk

Mandage kl. 13.00 - 15.15.
Start 21.10.2019. Slut 16.12.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 720 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 945 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Niels Bohrs filosofi

Bohr prægede sammen med Einstein 1900-tallets fysik. Bohr opdagede at fysikeren gennem sin forsøgsopstilling påvirker, hvad der iagttages. Vi ser på hvordan Bohr forstår komplimentaritet indenfor fysikken såvel som indenfor bevidsthed og fri vilje.

1970
Lærer: Carsten Bæk
Fredage kl. 10.30 - 13.00.
Start 09.08.2019. Slut 11.10.2019. I alt 25 lektioner.
Pris:   800 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1050 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Nulevende filosoffer

Vi ser på, hvad en række nulevende filosoffer har været optaget af de senere år. En gennemgående træk er interessen for at undersøge menneskets situation som kropslig biologisk væsen i en globaliseret verden. Vi kommer ind på Slovoj Zizek, Peter Sloterdijk og Herman Schmitz

1971
Lærer: Carsten Bæk
Fredage kl. 10.30 - 13.00.
Start 25.10.2019. Slut 20.12.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 720 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 945 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 

Filosofi - Hverdagsfilosofi

Hvad skal vi mene om klimakrisen, Me Too, Fake News, politik, kønsroller, religionens genkomst m.m? På kurset diskuterer vi aktuelle temaer og ser på hvilke tanker filosofferne har om disse. Hvad mener de om vor tids største udfordringer?

1972
Lærer: Carsten Bæk
Tirsdage kl. 11.00 - 13.15.
Start 06.08.2019. Slut 08.10.2019. I alt 25 lektioner.
Pris:  800 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris:1050 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1973
Lærer: Carsten Bæk
Tirsdage kl. 11.00 - 13.15.
Start 22.09.2019. Slut 17.12.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 720 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 945 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.