TEKST TEKST TEKST

 

Filosofi - Montaigne: En stor renæssancefilosof
Carsten Bæk

Montaigne var en adelsmand og 1557-71 dommer i Bordeaux i Frankrig. Kort tid efter, at han arvede sin fars slot, trak han sig tilbage til slottets bibliotek og forlod det ikke i 9 år! Herefter udgav han sine berømte essays, hvori han undersøger, hvad vi egentlig kan vide noget om. Hans motto bliver: “ Hvad ved jeg?” Svaret er, at vi strengt taget kun kender os selv og vores egen bevidsthed. Derfor bør vi ikke udtale os alt for skråsikkert om naturen, religion, moral og politik, men indrømme vores begrænsede viden om forholdene her og gå forsigtigt til værks. Vi gennemgår Montaignes essays.

18083
Mandage kl. 12.00 -14.30. Start 06.08.2018. Slut 08.10.2018. I alt 25 lektioner.
Pris:   850 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1100 kr. Delt. Øvrige kommuner.


Filosofi - Holberg og Voltaire
Den dansk-norske forfatter og komediedigter Ludvig Holberg levede samtidigt med Voltaire, samtidens mest berømte oplysningsfilosof. Begge kæmpede imod adelens privilegier og magtmisbrug samt for religiøs tolerance. Vi gennemgår Holberg og Voltaires syn på religion, moral og politik. Herunder kommer vi ind på Holbergs forsvar for kvinders ligestilling og Voltaires indædte kamp mod kirken.

18084
Mandage kl. 12.00 - 14.30. Start 22.10.2018. Slut 17.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Karl Raimund Popper

Den østrigsk-engelske filosof Karl Raimund Popper er mest kendt for sin videnskabs- og politiske filosofi. Hvad er videnskab? Popper mener ikke, at videnskabelige teorier kan bevises, men en god videnskabelig teori skal kunne falsificeres, dvs. det skal være muligt at gendrive den ved modeksempler, hvis den ikke er rigtig. Vi gennemgår Poppers videnskabsteori og sammenligner den med andre teorier. Vi Kommer også ind på Poppers forsvar for demokratiet og kritik af totalitære regimer, herunder hans kritik af Platons Staten og kommunismen.

18085
Fredage kl. 10.30 - 13.00. Start 10.08.2018. Slut 12.10.2018. I alt 25 lektioner.
Pris:   850 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1100 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Filosofi - Følelsernes filosofi

Vi gennemgår en række moderne tænkeres syn på det menneskelige følelsesliv. Vi kommer bl.a. ind på Hans Lipps, Løgstrup, Sartre og Erich Fromm. Herunder ser vi på, hvad psykologi, sociologi og hjerneforskning har bidraget med.

18086
Fredage kl. 10.30 - 13.00. Start 26.10.2018. Slut 14.12.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 680 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 880 kr. Delt. Øvrige kommuner. 

 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.