TEKST TEKST TEKST

 

Fotografering
Nathalie Walker

 

På kurset bliver praksis og teori vejet lige tungt. Vi er både på skolen, hvor vi taler om fotomuligheder og fototeknik og ude i byen, hvor vi afprøver de forskellige muligheder i praksis.
Fotokurset er for dig, der har et kompaktkamera, et spejlreflekskamera eller overvejer at købe et kamera og er interesseret i, hvordan funktioner i kameraet virker.

Der vil blive undervist i, hvordan kameraet reagerer i forskellige situationer, hvordan billeder bliver med forskellige indstillinger, og hvordan billeder kan efterbehandles og kategoriseres. 

18038
Torsdage kl. 15.00-17.30 Start 04.01 Slut 22.2 2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18039
Torsdage kl. 15.00-17.30 Start 01.03.2018. Slut 26.04.2018. I alt 20 lektioner.
ris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18040
Torsdage kl. 15.00-17.30 Start 03.05.2018. Slut 28.06.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.