TEKST TEKST TEKST

 

Fotografering

Vi fotograferer portræt, street fotografi, reportage og fotojournalistik. Vi tager lige præcis det emne op, som du har behov for. Vi taler om teknik, men mest om metode, og så bruger vi det meste af tiden på at fotografere. Vores fælles projekt er grøn. Vi fotograferer grøn med benspænd, så vi må ikke fotografere planter. Kom med dit kamera og vær med - blænd op for en ny verden af fotografi.

1964
Lærer: Martin Ladegaard

Torsdage kl. 14.30 - 17.00.
Start 08.08.2019. Slut 10.10.2019. I alt 25 lektioner.
Pris:   825 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1075 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1965
Torsdage kl. 14.30 -17.00.
Start 24.10.2018. Slut 19.12.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 967 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.