TEKST TEKST TEKST

 

Fotografering
Nathalie Walker

På kurset bliver praksis og teori vejet lige tungt. Vi er både på skolen, hvor vi taler om fotomuligheder og fototeknik samt ude i byen, hvor vi afprøver de forskellige teknikker i praksis. Fotokurset er for dig, der har et kompaktkamera, et spejlreflekskamera eller overvejer at købe kamera og er interesseret i, hvordan funktioner i kameraet virker. Der vil blive undervist i, hvordan kameraet reagerer i forskellige situationer, hvordan billeder bliver med forskellige indstillinger, og hvordan billeder kan efterbehandles og kategoriseres.


18077
Torsdage kl. 15.00 – 17.30. Start 25.10.2018. Slut 20.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.