TEKST TEKST TEKST

 

Fotografering

Fotografi. Vi skal inspireres. Udvikle vores øje for at se. For at fotografere skal vi i kontakt med os selv. I kontakt med mennesket. Ikke tænke så meget. Fotografier ligner billeder. Men de er dine ideer. På kurset bliver praksis og teori vægtet lige. Vi afprøver teknikker i virkeligheden, og får fokus på det gode billede. Vi kigger på funktioner, som kan gøre dig til en bedre fotograf - også på Instagram, Facebook...
Fotokurset er for dig, der har et kamera, og vil vide mere om hvad det kan.


19005
Lærer: Martin Ladegaard

Torsdage kl. 14.30 - 17.00. Start 03.01.2019. Slut 28.03.2019. I alt 32,5 lektioner.
Pris: 1040 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1365 kr. Delt. Øvrige kommuner.

19006
Lærer: Martin Ladegaard
Torsdage kl. 14.30 -17.00. Start 04.04.2018. Slut 27.06.2019. I alt 27,5 lektioner.
Pris:  880 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 1155 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.