TEKST TEKST TEKST

 

Grafik

Linoleum, træsnit, silketryk, dybtryk (arbejde i kobberplader bl.a), grafik i sort/hvid og farvetryk på forskellige slags papir. Har du lyst til at bruge en trykpresse eller mere moderne grafiske teknikker?  Kom og prøv spændende kunstneriske processer. Som en del af processen tegner vi og laver skitser til vores værker. 

19025
Underviser: Janne Malmros
Torsdag: kl. 12.00 - 15.00. Start 04.04.2019. Slut 27.06.2019. I alt 30 lektioner. 

Ingen undervisning d. 06-06-2019

Pris: 1020 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 1320 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

 

 


 

 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.