TEKST TEKST TEKST

 

Grafik

Kom og prøv spændnede kunstneriske processer. Højtryk og dybtryk - arbejde i linoleum og kobberplader, træsnit og silketryk. Grafik i sort/hvid og farvetryk på papir. Har du lyst til at prøve en grafisk trykpresse eller mere moderne grafiske teknikker og lave tryk på forskellige slags papir? Som en del af processen tegner vi og laver skitser til vores værker. Der kræves ingen forudsætning. Der må beregnes udgifter til materialer. 

1987
Underviser: Janne Malmros
Torsdag: kl. 13.30 - 16.15.
Start 08.08.2019. Slut 10.10.2019. I alt 30 lektioner. 
Pris: 990 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 1290 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

1988
Underviser: Janne Malmros
Torsdag: kl. 13.30 - 16.15.
Start 24.10.2019. Slut 19.12.2019. I alt 27 lektioner. 
Pris: 890 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 1160 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

 


 

 

 

 

Grafik

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.