TEKST TEKST TEKST

 

Guitarundervisning - For begyndere

Vi vil på holdet fokusere på, at du kommer godt i gang med dit guitarspil. Du vil på kurset få basale og fornødne kompetencer til selv at kunne begynde at spille guitar. Undervisningen vil blive tilrettelagt ud fra holdets niveau og forudsætninger. Du vil lære grundlæggende akkorder, der gør dig i stand til at være med til samspil.
Der vil blive stillet guitarer til rådighed.

19039
Lærer: Lasse Christiansen
Onsdage kl. 13.30 - 15.30. Start 08.01.2019. Slut 26.03.2019. I alt 22 lektioner.
Pris: 550 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 770 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

19040
Lærer: Lasse Christiansen
Onsdage kl. 13.30 - 15.30. Start 02.04.2019. Slut 25.06.2019. I alt 26 lektioner.
Pris: 550 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 770 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 


 

 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.