TEKST TEKST TEKST

 

Kontorfag

Alle dage Kl. 10.00-14.00
Forberedende kontorpraktik giver unge mulighed for oplæring i fundamentale færdigheder i kon- troarbejde. Kontorarbejdet kombineres med teorier indenfor: Samfundsfag, mundtlig og skriftlig og kommunikation, basale IT-kundskaber og samfundspsykologi. Der vil derudover blive lagt vægt på learning-by-doing. Vi vil desuden have fokus på styrkning af selvværd og selvtillid, i arbejdsmæssige sammenhænge såvel som private.

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.