TEKST TEKST TEKST

 

Skulptur

Skulpturer behøver ikke at være store og lavet af sten eller bronze. På holdet hører vi om moderne tilgange til det at lave skulptur. Vi udforsker metoder og materialer - det kunne være papir, stof, gips, sukkerknalder eller plastik m.m. Vi arbejder med form og koncept og prøver forskellige teknikker af. Janne Malmros er uddannet i skulptur fra Slade School of Fine Art i London, og bruger mange medier og materialer i sin praksis. Vi laver ikke kæmpe værker eller ting der sviner meget, men skulpturer vi kan håndtere på et arbejdsbord eller i gården eller ved søerne udenfor, hvis vejret er til det. 

19016
Underviser: Janne Malmros
Onsdag kl. 11 - 14.00. Start 24.04.2019. Slut 26.03.2019. I alt 30 lektioner.
Pris:  900 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1200 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.