TEKST TEKST TEKST

 

Kristendommens Historie i Danmark - Fra Jellingesten til bamsedåb

På holdet vil vi belyse kristendommens historie i Danmark. Fra de første missionærer, der forsøgte at omvende danskerne fra Asa-troen til Kristendommen og frem til vor egen tid, hvor kristendommen er under pres. Det gælder både fra andre religioner og spirituelle retninger, og indefra i et forsøg på en modernisering, der skal tilpasse sig folks moderne liv.
Det bliver en rejse, hvor vi blandt andet vil belyse vikingetidens overgang til den nye tro, kirkens rolle og magt i middelalderen. Reformationens indførelse i 1500-tallet, heksebrændinger, pietismen, og de kirkelige bevægelser i 1800-tallet, samt de teologiske modsætninger, med Grundtvig og Kierkegaard som tidens store modpoler.
Vi når helt op i vor egen tid med frikirker, Tidehverv, kvindelige præster, spaghetti-gudstjenester og babysalmesang, og vil belyse, hvilken rolle Kristendommen spiller for det moderne menneske.

 

19015
Lærer: Finn William Larsen & Carsten Bæk
Tirsdage kl. 13.30 - 16.00. Start 08.01.2019. Slut 26.03.2019. I alt 30 lektioner.
Pris:   960 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1260 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.