TEKST TEKST TEKST

 

Kunsthistorie

Naja Pedersen

I vores del af verden er vi vant til at opfatte den vestlige verdens kunst som den rigtige kunst, hvormed al anden kunst måles. På dette kursus ser vi nærmere på kunstens historie i vidt forskellige dele af verden, både enkelte nationer og større regioner: Asien, Nederlandene, Afrika, Rusland og Sydamerika.     
Ekskursioner kan indgå i undervisningen.

18087

Tirsdage kl 13.30 – 16.00. Start 04.09.2018. Slut 09.10.2018. I alt 15 lektioner.
Pris: 510 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 660 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18088
Tirsdage kl 13.30 – 16.00. Start 23.10.2018. Slut 18.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.


Kunst fra periferien
Fanny Bruun

Når vi taler om kunsthistorien, er det typisk kun kunst fra Vesteuropa og USA, vi tænker på. Og historisk set er det primært hvide, mandlige kunstnere, der dominerer den kanoniserede kunsthistorie. I august måned skal vi se på kunst fra periferien. Vi skal til Indien, Kina, det sydlige Afrika, Oceanien samt Sydamerika. Vi skal se værker fra ikke-vestlige kulturer, og diskurere form og indhold, kvalitet og aktualitet i forhold til den vestlige kunsthistorie, som vi kender.

18082
Tirsdage kl. 13.30 -16.00. Start 07.08.2018. Slut 28.08.2018. I alt 10 lektioner.
Pris: 340 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 440 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.