TEKST TEKST TEKST

 

Kunsthistorie

Naja Pedersen

I vores del af verden er vi vant til at opfatte den vestlige verdens kunst som den rigtige kunst, hvormed al anden kunst måles. På dette kursus ser vi nærmere på kunstens historie i vidt forskellige dele af verden, både enkelte nationer og større regioner: Asien, Nederlandene, Afrika, Rusland og Sydamerika.     
Ekskursioner kan indgå i undervisningen.

18088
Tirsdage kl 13.30 – 16.00. Start 23.10.2018. Slut 18.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.