TEKST TEKST TEKST

Kunsthistorie 

Vi skal i dette forår se nærmere på, hvordan kunsten beskæftiger sig med sine omgivelser. Vi kommer primært til at se på skulptur, installation, maleri, landskabskunst og tegning. Vi kommer hele verden rundt men med fokus på kunst fra Storbritannien. Janne Malmros er uddannet fra Slade School of Fine Art i London og har desuden en bachelor i persisk fra København. Hun har boet og arbejdet mange år i England samt Afghanistan, og har et indgående kendskab til europæisk samt islamisk kunst. 

19014
Underviser: Janne Malmros
Onsdag: kl. 14.00 – 15.30. Start 17-04-2019. Slut 25.06.2019. I alt 32,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 968 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.