TEKST TEKST TEKST

Kunsthistorie 

Vi skal i dette forår se nærmere på, hvordan kunsten beskæftiger sig med sine omgivelser. Det bliver kunst fra tidernes morgen til i dag. 
Først ser vi nærmere på landskabet og hvordan dette etableres som selvstændig genre i kunsten. Landskabet rykker i løbet af blot 3-400 år frem i forgrunden som hovedmotiv. Men der findes mange forskellige slags landskaber: 
Det vilde landskab, det kultiverede, det fremmede og det nære landskab. Det venlige og det truende landskab, det overvældende og det naive landskab, de indfødtes og herskernes landskab. Vi kommer primært til at se på maleri, grafik og fotografi. Vi kommer hele verden rundt.

19013
Lærer: Naja Pedersen
Tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Start 08.01.2019. Slut 26.03.2019. I alt 27,5 lektioner.
Pris:  880 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 1155 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

19014
Lærer: Naja Pedersen
Tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Start 02.04.2017. Slut 25.06.2019. I alt 32,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 968 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.