TEKST TEKST TEKST

Kunsthistorie 

Hvordan har kunsten op gennem tiden beskæftiget sig med videnskaben og videnskaben med kunsten? Vi skal se på kunst fra renæssancen til i dag. Vi skal en tur til middelalderen og se på den rolle, alkymister spillede i udviklingen af materialer og teknikker, der blev brugt af kunstnere, og vi bevæger os op til nutiden via oplysningstiden, hvor vi bl.a skal hilse på den engelske maler Joseph Wright of Derby, der var optaget af datidens naturvidenskabelige opdagelser og eksperimenter. Vi hører om moderne kunstneres samarbejde samt inspiration fra videnskaben og omvendt.

Hold 1976
Underviser: Janne Malmros
Onsdage kl. 13.30 – 15.45.
Start 07.08.2019. Slut 09.10.2019. I alt 25 lektioner.
Pris:   825 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 1075 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

Hold 1977
Onsdage kl. 13.30 – 15.45.
Start 23.10.2019. Slut 18.12.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 742 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg.
Pris: 968 kr. Deltagere fra øvrige kommuner.

 

 

 

 


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.