TEKST TEKST TEKST

Kurser på Den Grønne Dag- og Aftenskole 2018
I venstre side kan du se skolens kurser. Tilmelding sker ved kontakt til skolen.
Herunder kan du læse vores nyeste kursuskatalog:
Kursuskatalog Den Grønne Dag- og Aftenskole august - december 2018

Se også vores nye kurser, som er målrettet unge.
Ungdomskurser 2018                                                                                                   

Velkommen til Undervisningen:

August - December 2018:

Velkommen til tidligere og nye deltagere. Vore deltagere er stedets idétank. Har du en ide til et nyt emne, så kontakt os, vi kan hurtigt få et nyt hold i gang. Vore undervisere er alle indstillede på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte deltager. Flere deltagere har igen spurgt om mulighed for aftenkurser eller weekendkurser. Det kunne være inden for maling og tegning, syning, IT-hold med fokus på nye mobiltelefoner, tablets og foto for at nævne nogle eksempler. Er det noget for dig, så kontakt os! Noget nyt er: Sidst i august/først i september, starter nye kurser for unge (18-30 år). Emnerne er foreslået af de unge praktikanter. Eksempler på kurserne er: ”Sundhed-kost-motion”, ”Fra ensomhed til fællesskab”, ”Fremtiden er nu” og ”Selvværd”. Vi har mange nye idéer i posen, men er altid åbne for flere. Vi fortsætter vore debatlørdage med spændende personer, der kommer med debatoplæg om emner af kulturel- og samfundsmæssig interesse. Kom og giv dit besyv med i en livlig debat! Programmet kan også findes på skolens hjemmeside: www.den-grønne.dk. Vores nyhedsbrev kan hentes samme sted. Vi annoncerer også på Facebook og Instagram. Hvert kvartal udgiver vi bladet NETOP; her findes oplysninger om udflugter og sociale sammenkomster, det findes også på hjemmesiden: www.svnetværket.dk, samt ved opslag her på skolen.
Vi vil glæde os til at se dig, du vil blive godt modtaget.
 
Kom og vær med i et hyggeligt, inspirerende og lærerigt miljø. 

På gensyn,
Lis Lund Pedersen
Skoleleder


Praktiske oplysninger i forbindelse med tilmeldingen

Ny Deltager?
Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid. Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00. Tlf. 35 38 65 80. Har du gået til kurser før, kan du reservere plads via tilmeldingsblanketten på nettet. 

Tilmelding og Betaling
Du er velkommen til at reservere en plads på et ønsket hold. Reservationen gælder i 14 dage. Ved tilmelding skal betales en del af kursusbeløbet, minimum 200 kr. pr. fag. Resten kan betales i rater efter aftale. 

Betaling kan ske på følgende måde
Via bank: Nordea reg.nr. 2104, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.
På skolens kontor med kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14).

Annullering af tilmelding kan kun finde sted indtil 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Undervisningssteder
Hvis intet andet er angivet, foregår undervisningen i skolens lokaler, Øster Søgade 98, Collinsgade 7, kld. samt Collinsgade 8, kld. th. og tv., 2100 København Ø. 

Skolens Målgruppe
Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne. Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. 

Tilskud til nedsat deltagerbetaling
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • førtids- og folkepensionister
  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og
  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.