TEKST TEKST TEKST

Kurser på Den Grønne Dag- og Aftenskole 2019

I venstre side kan du se skolens kurser. Tilmelding sker ved kontakt til skolen.
Herunder kan du læse vores nyeste kursuskatalog:


Kursuskatalog Den Grønne Dag- & Aftenskole Januar - Juli 2019

                                                                                                 

Velkommen til Undervisningen:

Januar - Juli:

Velkommen til et nyt undervisningsår både til deltagere, der har gået her i flere år og til nye deltagere, som vi vil glæde os til at byde velkommen i vores kreds.
Vi håber, at der er et eller flere fag, der har din interesse.
Vores deltagere er stedets “Idetank”. Har du en ide til et fag/emne, som du har lyst til at gå til, så hører vi gerne om det, og prøver at oprette et hold.
Vore undervisere er alle indstillet på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte deltager.

Nyt er: Kurser for den yngre målgruppe. F.eks. guitarundervisning.
Vi forsætter med ”Forberedende kontorpratik / Learning by doing”
Tilmeld dig også de spændende debatarrangementer, hvor vi efter et debatoplæg har livlige og lærerige diskussioner om emner af kulturel- og samfundsmæssig interesse.
Kom og vær med i en livlig debat.

Vi udgiver et blad “NETOP” hvert kvartal, hvor der findes oplysninger om udflugter, sociale sammenkomster m.m. Det findes ligeledes på hjemmesiden: www.svnetværket.dk.

Undervisningsprogrammet kan også findes på skolens hjemmeside: www.den-grønne.dk

Kom og vær med i et hyggeligt, inspirerende og lærerigt miljø.

På gensyn,
Lis Lund Pedersen
Skoleleder


Praktiske oplysninger i forbindelse med tilmeldingen

Ny Deltager?
Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid. Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00. Tlf. 35 38 65 80. Har du gået til kurser før, kan du reservere plads via tilmeldingsblanketten på nettet. 

Tilmelding og Betaling
Du er velkommen til at reservere en plads på et ønsket hold. Reservationen gælder i 14 dage. Ved tilmelding skal betales en del af kursusbeløbet, minimum 200 kr. pr. fag. Resten kan betales i rater efter aftale. 

Betaling kan ske på følgende måde
Via bank: Nordea reg.nr. 2104, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.
På skolens kontor med kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14).

Annullering af tilmelding kan kun finde sted indtil 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Undervisningssteder
Hvis intet andet er angivet, foregår undervisningen i skolens lokaler, Øster Søgade 98, Collinsgade 7, kld. samt Collinsgade 8, kld. th. og tv., 2100 København Ø. 

Skolens Målgruppe
Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne. Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. 

Tilskud til nedsat deltagerbetaling
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • førtids- og folkepensionister
  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og
  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.