TEKST TEKST TEKST

Kurser på Den Grønne Dag- og Aftenskole 

I venstre side finder du skolens kursusoversigt. Tilmelding sker via email, ved personlig eller telefonisk kontakt til skolen. Læs mere i tilmeldingsmenuen.

Her kan du læse vores nyeste kursuskatalog:          Katalog 2020     

Velkommen til undervisningen:

Velkommen til et nyt semester både til deltagere, der har gået her i flere år og til nye deltagere, som vi vil glæde os til at byde velkommen i vores kreds.

Vi håber, at der er et eller flere fag, der har din interesse.
Vores deltagere er stedets “Idetank”. Har du et forslag til et fag/emne, som du har lyst til at gå til, så hører vi gerne om det og prøver at oprette et hold.
Vore undervisere er alle indstillet på at skabe et trygt og opmuntrende miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte.

Tilmeld dig også de spændende debatarrangementer, hvor vi efter et debatoplæg har livlige og lærerige diskussioner om emner af kulturel- og samfundsmæssig interesse.
Kom og vær med i en udfordrende debat.

Vi udgiver et blad “NETOP” hvert kvartal, hvor der findes oplysninger om udflugter, sociale sammenkomster m.m. Det findes ligeledes på hjemmesiden: www.svnetværket.dk.

Kom og vær med i et hyggeligt, inspirerende og lærerigt miljø.

På gensyn,


Lis Lund Pedersen
Skoleleder


Praktiske oplysninger i forbindelse med tilmeldingen

Ny Deltager?
Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid.
Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00. Tlf. 35 38 65 80. Har du gået til kurser før, kan du reservere plads via tilmeldingsblanketten på nettet. 

Tilmelding og Betaling
Du er velkommen til at tilmelde dig et ønsket hold. Reservationen gælder i 14 dage. Betaling kan ske i rater efter aftale. 

Betaling foregår på følgende måde
- via bank: Nordea reg.nr. 2105, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer som reference
- på skolens kontor med kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14)
- via mobile pay

Annullering af tilmelding

Du kan afmelde dig senest 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Undervisningssteder
Hvis intet andet er angivet foregår undervisningen i skolens lokaler, Collinsgade 8 kld., Collinsgade 7 kld. samt Øster Søgade 98 kld., 2100 København Ø. 

Skolens Målgruppe
Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser og psykisk sårbarhed. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne. Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. 

Tilskud til nedsat deltagerbetaling
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • førtids- og folkepensionister
  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og
  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.