TEKST TEKST TEKST

 

Kurser på Den Grønne Dag- og Aftenskole vinter, forår og sommer 2018

I venstre side kan du se skolens kurser. Tilmelding sker ved kontakt til skolen.

 

Velkommen til Undervisningen:
Januar - Juni 2018:

Kom og vær med i et hyggeligt, inspirerende og lærerigt miljø. Vi håber, at der er et eller flere fag, som du har lyst til at gå til. Fælles interesser giver mulighed for et godt fællesskab.

De fleste emner fortsætter efter ønske fra vore deltagere. Der er mulighed for at oprette nye hold/fag, hvis der er ønsker om det.
Skolens lærere er velkvalificerede indenfor deres eget undervisningsområde og er samtidig bredt orienteret om, hvad der sker i samfundet. De er alle indstillet på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor der tages hensyn til den enkelte deltager.

Lørdagene med debatforedrag fortsætter med spændende foredragsholdere og emner af kulturel og samfundsmæssig interesse, så kom og vær med i en livlig debat. Læs i programmet om de debatforedrag, der er planlagteller se dem her på siden. Debatforedragene kan også ses i bladet "Netop" og på hjemmesiden www.sv-netværket.dk samt ved opslag på skolen.

Vi glæder os til at se dig!

På gensyn,
Lis Lund Pedersen
Skoleleder


 

 

 

Praktiske oplysninger i forbindelse med tilmeldingen

 

Ny Deltager?
Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid. Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00. Tlf. 35 38 65 80. Har du gået til kurser før, kan du reservere plads via tilmeldingsblanketten på nettet. 

Tilmelding og Betaling
Du er velkommen til at reservere en plads på et ønsket hold. Reservationen gælder i 14 dage. Ved tilmelding skal betales en del af kursusbeløbet, minimum 200 kr. pr. fag. Resten kan betales i rater efter aftale. 

Betaling kan ske på følgende måde
Via bank: Nordea reg.nr. 2104, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.
På skolens kontor med kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14).

Annullering af tilmelding kan kun finde sted indtil 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Undervisningssteder
Hvis intet andet er angivet, foregår undervisningen i skolens lokaler, Øster Søgade 98, Collinsgade 7, kld. samt Collinsgade 8, kld. th. og tv., 2100 København Ø. 

Skolens Målgruppe
Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne. Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. 

Tilskud til nedsat deltagerbetaling
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

 

  • førtids- og folkepensionister
  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og
  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.