TEKST TEKST TEKST

 

Skriveværksted
Mette Kappel

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

18094
Onsdage kl. 11.00 - 13.30. Start 08.08.2018. Slut 10.10.2018. I alt 22,5 lektioner.
OBS: Ingen undervisning i uge 33.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18095
Onsdage kl. 11.00 - 13.30. Start 24.10.2018. Slut 19.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.