TEKST TEKST TEKST

 

Skriveværksted
Mette Kappel

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart. 

18007
Onsdage kl. 11.00-13.30 Start 03.01.2018. Slut 28.02.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg kommune
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner
Der holdes vinterferie i uge 7 fra d.12-16 februar.

18008
Onsdage 11.00-13.30 Start 07.03.2018. Slut 25.04.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg kommune
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner

8009
Onsdage 11.00-13.30 Start 02.05.2018. Slut 27.06.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Delt. København og Frederiksberg kommune
Pris: 968 kr. Delt. Øvrige kommuner

Skriveværksted Weekendkurser

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så meld dig på skriveværkstedet og vær sam- men med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

18010
Lørdag og søndag kl. 11.00-15.00. D. 24.02 og 25.02. I alt 8 lektioner.
Pris: 264 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 344 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18011
Lørdag og søndag kl. 11.00-15.00. D. 17.03 og 18.03 i alt 8 lektioner.
Pris: 264 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 344 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18012
Lørdag og søndag kl. 11.00-15.00. D. 14.04 og 15.04 i alt 8 lektioner.
Pris: 264 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 344 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.