TEKST TEKST TEKST


Weekend-skrivekurser

Mette Kappel

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

18093
Lørdag og søndag fra kl. 11.00 - 15.00. Den 17.11.2018 og 18.11.2018. I alt 8 lektioner.
Pris: 272 kr. Delt København og Frederiksberg.
Pris: 352 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Skriveværksted

Mette Kappel

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

18095
Onsdage kl. 11.00 - 13.30. Start 24.10.2018. Slut 19.12.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 765 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 990 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.