TEKST TEKST TEKST


Weekend-skrivekursus

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

19022
Lærer: Mette Kappel

Lørdag og søndag fra kl. 11.00 - 15.00. Den 27.04.2019 og 28.04.2019. I alt 8 lektioner.
Pris: 300 kr. Delt København og Frederiksberg.
Pris: 340 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 

Skriveværksted

LYRIK- PROSA- DRAMA
Har du lyst til at undersøge og arbejde med sproget, så start på skriveværkstedet og vær sammen med andre, der har samme interesse, vi har det rart.

19020
Lærer: Mette Kappel
Onsdage kl. 11.00 - 13.30. Start 02.01.2019. Slut 27.03.2019. I alt 30 lektioner.
Pris:   960 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1260 kr. Delt. Øvrige kommuner.

19021
Lærer: Mette Kappel
Onsdage kl. 11.00 - 13.30. Start 03.04.2019. Slut 26.06.2019. I alt 27,5 lektioner.
Pris:  880 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1155 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.