TEKST TEKST TEKST

 

Livskvalitet

Hvad er det egentligt, der betyder noget for vores livskvalitet og det gode liv?
Vores interesser? Helbred? Samvær med familie eller venner? En god økonomi?
På kurset debatterer vi begrebet livskvalitet og udfordrer vores vanetænkning omkring det gode liv, og diskuterer, hvordan vi bedst tackler de udfordringer, vi uundgåeligt møder i hverdagen.
Du bliver bedre til at afdække, hvad der er vigtigt for din livskvalitet fremfor at leve op til andres forventninger. Og ikke mindst lærer du, hvordan du selv kan bidrage til at skabe
’Det gode liv for dig’.


1993
Lærer: Dorthe Brøgger
Mandage kl. 11.00 - 12.50.
Start 12.08.2019. Slut 07.10.2019. I alt 18 lektioner.
Pris: 576 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 756 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.