TEKST TEKST TEKST

 

Musik og Sang
Carsten Bæk

 

Musikhistorie – Buxtehude, Telemann og Purcell
Carsten Bæk

Barokmusik er dejligt at lytte til. Det svinger! Vi gennemgår en række klassiske hits af Buxtehude, Telemann og Purcell. Vi skal høre om de gamle instrumenter, og hvordan man i dag mener, at barokmusikken skal opføres. Vi diskuterer, om man kan høre, at Buxtehude kom fra Danmark, Telemann fra Tyskland og Purcell fra England.

18029
Tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Start 02.01.2018. Slut 27.02.2018. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 743 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 968 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Musikhistorie – Fanny og Felix Mendelssohn-Bartholdy
Carsten Bæk

Fanny og Felix Mendelssohn-Bartholdy var søskende og blev begge komponister. Felix var lillebror, men som dreng fik han de største muligheder, for at komponere inden for næsten alle genre. Fanny måtte derimod nøjes med at komponere til husbehov. Vi gennemgår hovedværker af de to meget musikalske søskende.

18030
Tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Start 06.03.2018. Slut 24.04.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Musikhistorie – Debussy, Ravel og Delius
Carsten Bæk

Debussy, Ravel og Delius er alle tre blevet berømte for deres såkaldte impressionistiske stykker. F.eks. Debussy forsøger i sine præludier for klaver, i toner at indfange flygtige sanseindtryk,
ligesom de impressionistiske malere forsøgte det i farver. Vi gennemgår impressionistiske stykker af de tre komponister. Men vi kommer også ind på hovedværker af de tre, som ikke kan kaldes for impressionistiske.

18031
Tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Start 08.05.2018. Slut 26.06.2018. I alt 17,5 lektioner.
Pris: 578 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 753 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.