TEKST TEKST TEKST

 

Musikhistorie - Opera fra A til Z

Carsten Bæk

På dette kursus får du en introduktion til de største operaer. Vi starter i Italien hvor operaen blev til omkring 1600. Vi lytter til barokopera af Monteverdi, Vivaldi og Händel. Herefter fortsætter vi med Mozart, Rossini, Wagner, Verdi, Bizet, Tjajkovskij og Puccini. Vi skal bl.a. høre Figaros bryllup, Barberen i Sevilla, Den flyvende hollænder, Rigoletto, Carmen, Eugen Onegin og La Bohéme.

18081
Tirsdage kl. 10.30 - 12.30. Start 23.10.2018. Slut 18.12.2018. I alt 18 lektioner.
Pris: 612 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 792 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.