TEKST TEKST TEKST

 

Nem, lækker og sund mad
Lis Lund Pedersen

Vi tilbereder mad til både hverdag og hyggelige måltider med venner. Vegetarretter og bagning indgår. Vi lægger fokus på gode råvarer og spændende grøntsager. Desuden taler vi om, hvad det koster at lave et sundt måltid. Vi oplever glæden ved at tilberede maden og ikke mindst ved at spise den sammen. Vi laver lidt ekstra mad til vores sandwichkøkken. Kom og vær med og få en hyggelig eftermiddag. Udgifter til mad er inkluderet i kursusprisen.


18044
Torsdage kl. 14.00-18.00. Start 04.01.2018. Slut 22.02.2018. I alt 32 lektioner.
Pris: 895 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1216 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18045
Torsdage kl. 14.00 18.00. Start 01.03.2018. Slut 26.04.2018. I alt 32 lektioner. Pris: 895 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1216 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18046
Torsdage kl. 14.00 18.00. Start 03.05.2018. Slut 28.06.2018. I alt 32 lektioner.
Pris: 895 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1216 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.