TEKST TEKST TEKST


Netværket ved Søerne
Udover undervisning og debatforedrag har kursusdeltagerne mulighed for at deltage i forskellige andre arrangementer og aktiviteter, f.eks.:

  • Stavgang
  • Søndagsudflugter til museer og naturområder
  • Koncerter og teaterture
  • Videoklub
  • Ferierejser

Netværket ved Søerne blev oprettet den 1. april 1990 af overlæge Finn Jørgensen og Lis Lund Pedersen. Netværket er et uafhængigt socialt og kulturelt samfundsprojekt, der hat til opgave at skaffe mennesker med psykiske og sociale problemer i København og Frederiksberg en meningsfyldt og sammenhængende tilværelse.

Vi har igennem alle årene lagt stor vægt på, at Netværket er et selvstændigt og selvstyrende projekt med stor brugerindflydelse. I den forbindelse kan det nævnes, at 80 procent er kommet på eget initiativ. Den store selvstændighed har givet mulighed for på de forskellige aktivitetsområdet, at gå nye veje og tage nye initiativer.

Netværket ved Søerne er afhængig af støtte fra offentlige og private fonde, samt frivillig arbejdskraft. Netværket ved Søerne modtager tilskud fra Socialministeriet (PUF-midler), Københavns Kommunes § 18-midler, Tips og Lotto-midler til ferierejser samt forskellige private fonde.

Netværket ved Søerne udgiver vores meddelelsesblad Netop, som udkommer hver anden måned. Her og på hjemmesiden www.netværketvedsøerne.dk kan du læse mere om de forskellige arrangementer og aktiviteter samt forskellige oplysninger om skolen. Vel mødt.