TEKST TEKST TEKST


Netværket ved Søerne
Udover undervisning og debatforedrag har kursusdeltagerne mulighed for at deltage i forskellige andre arrangementer og aktiviteter, f.eks.:

  • Stavgang
  • Søndagsudflugter til museer og naturområder
  • Koncerter og teaterture
  • Videoklub
  • Litteraturcafé

Netværket ved Søerne blev oprettet den 1. april 1990 af overlæge Finn Jørgensen og Lis Lund Pedersen. Netværket er et uafhængigt socialt og kulturelt samfundsprojekt, der har til opgave at skaffe mennesker med psykiske og sociale problemer i København og Frederiksberg en meningsfyldt og sammenhængende tilværelse.

Vi har igennem alle årene lagt stor vægt på, at Netværket er et selvstændigt og selvstyrende projekt med stor brugerindflydelse. I den forbindelse kan det nævnes, at 80 procent af deltagerne er kommet på eget initiativ. Den store selvstændighed har givet mulighed for at gå nye veje og tage nye initiativer på de forskellige aktivitetsområder.

Netværket ved Søerne er afhængig af støtte fra offentlige og private fonde samt frivillig arbejdskraft. 

Netværket ved Søerne udgiver vores aktivitetsblad Netop, som udkommer hver anden måned. Her og på hjemmesiden www.netværketvedsøerne.dk finder du informationer om de forskellige arrangementer og aktiviteter samt forskellige oplysninger om skolen.

Se seneste nummer af NETOP her: Netop

Vel mødt!