TEKST TEKST TEKST

Sy & Redesign

Karianne Ravna Poipoi

I syværkstedet vil der være masser af muligheder for at eksperimentere med at sy og redesigne. Vi tager udgangspunkt i din personlige stil og DIY (do it yourself). Vi kommer omkring grund-syteknikker samt design og mønsterforståelse. Vi tager udgangspunkt i færdige mønstre, som tilrettes dine personlige mål. Du får hjælp til at klippe stoffet rigtigt og bliver støttet hele vejen gennem syprocessen, herunder prøvninger og tilretninger, så det færdige resultat ser professionelt ud.

Der er en masse spændende stofrester i værkstedet, som er til din rådighed. Du er også velkommen til at medbringe dit eget stof eller tøj fra dit klædeskab, du gerne vil ændre.
Karianne har så mange gode ideer, så det bliver rigtigt spændende!  

Alle kan deltage på holdet, begyndere såvel som øvede.

Onsdage fra kl 12.00 - 15.00. Start 24.10.2018. Slut 19.12.2018. I alt 27 lektioner.
Pris: 675 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 945 kr. Delt. Øvrige kommuner.

Lørdage & søndage kl. 11.00 - 15.00. D. 3 & 4.11 / D. 17 & 18.11 / D. 01 & 02.12. 3 weekender med hver 8 lektioner.
Pris pr. weekend: 240 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris pr. weekend: 320 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.