TEKST TEKST TEKST

Sy & Redesign

I værkstedet er der muligheder for at eksperimentere med at sy og redesigne med udgangspunkt i din personlige stil. Vi kommer omkring grundsyteknikker samt design og mønsterforståelse. Vi tager udgangspunkt i færdige mønstre, som tilrettes dine personlige mål. Du får hjælp til at klippe stoffet og bliver støttet hele vejen gennem syprocessen, så det færdige resultat ser professionelt ud. Der er en masse spændende stofrester i værkstedet, som er til din rådighed. Du kan også medbringe dit eget stof eller tøj fra dit klædeskab. Alle kan deltage på holdet: begyndere såvel som øvede.

1985
Lærer: Karianne Ravna Poipoi
Onsdage kl. 12.00 - 15.00.
Start 07.08.2019. Slut 25.09.2019. I alt 24 lektioner.
Pris: 720 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 960 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1986
Onsdage kl. 12.00 - 15.00.
Start 02.10.2019. Slut 27.11.2019. I alt 24 lektioner.
Pris: 720 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 960 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.