TEKST TEKST TEKST

Syng dig glad

Carsten Bæk

Gør som fuglen, når solen skinner og lyset vender tilbage: Begynd at synge. Også selvom det er længe siden, du sidst har sunget og stemmen måske er lidt rusten. 

Forslag til sange er vlkomne. Sammen med vores lærer Carsten Bæk, finder vi ud af, hvad vi ønsker at synge. Der kræves ingen forudsætninger, hver fugl synger med sit næb.

Kom og syng med!

19026
Tirsdag kl. 16.04, 30.04, 15.05, 28.05, 11.06, 25.06. I alt 15 lektioner
Pris: 375 kr. Deltagere fra København og Frederiksberg
Pris: 475 kr. Deltagere fra øvrige kommuner


 

 


 

 

 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.