TEKST TEKST TEKST

 

Kreativitet
Dorthe Brøgger

I løbet af 6 spændende onsdage tager vi fat i begrebet kreativitet. Alle mennesker indeholder et kreativitet potentiale, der kan optimere livsglæde. Vi bliver på dette kursus klogerer på spørgsmål som; hvad er kreativitet, hvad kan vi bruge denne egenskab til og hvordan kan vi bruge denne resurse. Du vil få kendskab til inspirerende teknikker, der øger dit selvværd og giver nye muligheder. Du lærer at tackle større eller mindre udfordringer samt at bryde med negative mønstre og dårlige vaner.

18089
Onsdage fra kl 14.00 - 16:30. Start 08.08.2018. Slut 12.09.2018. I alt 15 lektioner.
Pris: 510 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 660 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.