TEKST TEKST TEKST

 

Teaterhistorie
Dorthe Brøgger

“Hvad er teater?
Teater er øjeblikkets kunst. Teater er levende mennesker på scenen. Her og nu.
Teater opstår i samspillet mellem skuespiller, tilskuer, tekst og samfund.
Kurset giver dig en kort indføring i det europæiske teaters historie, dets funktion og virkemidler fra antikken og frem til nutidens teater.
Med udgangspunkt i konkrete forestillinger drøfter vi, hvordan vores nutid er påvirket af vores kulturelle rødder, der har fundament i teatrets historie. Vi ser især på forholdet mellem scene og sal.
Hvis det har interesse, tager vi ind og ser en aktuel forestilling sammen.

18025
Hver anden onsdag kl. 14.00 - 16.20 Start 10.01, 24.01, 07.02.,21.02 2018. I alt 10 lektioner.
Pris: 330 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 430 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

Kreativitet
Dorthe Brøgger

Start d. 7 marts – og følgende fire onsdage d. 14, 21, 28 og 4 april
Tid : 14.00 – 16.20

Få gang i din kreativitet - og brug den!
I løbet af fem spændende onsdage tager vi fat i begrebet ‘Kreativitet’.
Vi bliver klogere på spørgsmål som: Hvad er kreativitet? Hvad kan vi bruge kreativitet til? Og hvordan får vi lettere adgang til vores kreativitet? At være kreativ betyder, at få ideer og tænke i nye muligheder. Som deltager får du indblik i den kreative proces og kendskab til inspirerende teknikker og rammer, der fremmer din idéudvikling. Teknikker, du frit kan benytte og have stor glæde af i din dagligdag. På kurset betragter vi kreativitet som grundlag for idéer og handling, der kan bruges til at skabe nye muligheder i hverdagen. Kurset er derfor ikke forbeholdt kreative udtryk som f.eks. maling, keramik eller syning. Du behøver ingen kreative forudsætninger for at deltage, blot du er åben og nysgerrig.

18026
Onsdag kl. 14.00 – 16.20 Start d. 07.03.2018. Slut 04.04.2018. I alt 12,5 lektioner.
Pris: 412 kr. Delt. København og Frederiksberg
Pris: 538 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.