TEKST TEKST TEKST

 

Billedkunst – Collage- Akvarel- Maling & Tegning

Velkommen til det åbne kreative rum. Holdet er både for øvede og nybegyndere, som gerne vil lege med kunsten. Der bliver arbejdet med diverse teknikker, og vi kommer omkring forskellige materialer, som der bliver rig mulighed for at udforske. Du skal bare have lyst til at være med til leg i billedkunsten. Der vil altid være mulighed for at arbejde med egne ideer og få vejledning til det billedeunivers, som er dit. Kom og vær med i et inspirerende værksted, hvor kunsten spirer.
Der må beregnes udgifter til materialer

1980
Lærer: Evalajka Pervin
Tirsdage kl. 12.00 -15.00.
Start 06.08.2019. Slut 08.10.2019. I alt 30 lektioner.
Pris:  990 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris:1290 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1981 
Tirsdage kl. 12.00 - 15.00.
Start 22.10.2019. Slut 17.12.2019. I alt 27 lektioner.
Pris:  890 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris:1160 kr. Delt. Øvrige kommuner.

1982
Mandage kl. 12.00 -15.00. 
Start 12.08.2019. Slut 07.10.2019. I alt 21 lektioner.
Pris:  693 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris:  903 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 NB Ingen undervisning 26.08.19 samt 23.09.19


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.