TEKST TEKST TEKST

 

Billedkunst – Collage- Akvarel- Maling & Tegning

Velkommen til det åbne kreative rum. Holdet er både for øvede og nybegyndere, som gerne vil lege med kunsten. Der bliver arbejdet med diverse teknikker, og vi kommer omkring forskellige materialer, som der bliver rig mulighed for at udforske. Du skal bare have lyst til at være med til leg i billedkunsten. Der vil altid være mulighed for at arbejde med egne ideer og få vejledning til det billedeunivers, som er dit. Kom og vær med i et inspirerende værksted, hvor kunsten spirer.
Der må beregnes udgifter til materialer

19017
Lærer: Evalajka Pervin
Tirsdage kl. 12.00 -15.00. Start 08.01.2019. Slut 26.03.2019. I alt 33 lektioner.
Pris: 1122 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1452 kr. Delt. Øvrige kommuner.

19018 
Lærer: Evalajka Pervin
Tirsdage kl. 12.00 - 15.00. Start 02.04.2019. Slut 25.06.2019. I alt 39 lektioner.
Pris: 1326 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 1716 kr. Delt. Øvrige kommuner.

19019
Lærer: Evalajka Pervin
Mandage kl. 12.00 -15.00. Den. 29.04, d. 13.05, d. 20.05 & d. 27.05. I alt 12 lektioner
Pris:  408 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris:  528 kr. Delt. Øvrige kommuner.

 


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.