TEKST TEKST TEKST

Tilmelding

 

Tilmelding og Betaling
Du er velkommen til at reservere en plads på et ønsket hold. Reservationen gælder i 14 dage. Ved tilmelding skal betales en del af kursusbeløbet, minimum 200 kr. pr. fag. Resten kan betales i rater efter aftale.

Betaling kan ske på følgende måde
Via bank: Nordea reg.nr. 2104, konto nr. 4371 207 673. HUSK at skrive dit navn og holdnummer på betalingsmeddelelsen.
På skolens kontor med MobilePay eller kontanter (mandag-fredag mellem kl. 10-14).

Annullering af tilmelding kan kun finde sted indtil 14 dage før den annoncerede holdstart. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.

Ny Deltager?
Er du ny deltager, bedes du venligst tilmelde dig personligt hos skoleleder Lis Lund Pedersen. Ring venligst og aftal en tid. Kontoret er åbent mandag – fredag kl. 0900 – 14.00. Tlf. 35 38 65 80. 

Skolens Målgruppe
Skolens målgruppe er mennesker med psykiske lidelser. Undervisningen er finansieret af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven samt deltagerbetaling. Undervisningen foregår i små hold (5-8 deltagere), som er specielt tilrettelagt for deltagere med et handicap i forhold til undervisningen i det enkelte emne. Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold.

Tilskud til nedsat deltagerbetaling
København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • førtids- og folkepensionister
  • modtagere af arbejdsløshedsunderstøttelse
  • kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale og
  • studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.

Undervisningssteder
Hvis intet andet er angivet, foregår undervisningen i skolens lokaler, Øster Søgade 98, Collinsgade 7, kld. samt Collinsgade 8, kld. th. og tv., 2100 København Ø. 


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.