TEKST TEKST TEKST

 

Tysk

Har du haft tysk før, men trænger til at få det genopfrisket, så er der et par ledige pladser på vores hold. Vi beskæftiger os med hverdagssprog og emner. Der indgår grammatik, aktuelle tyske tekster samt tv-klip. Vi kan oplyse at vi har en alletiders tysklærer!

Vi stiler mod en tur til Tyskland næste år. Vi har haft dejlige ture dertil tidligere, og det kan gøres til rimelig pris. 


1966
Lærer: Søren Peter Cortsen

Torsdage kl. 10.00 - 12.30.
Start 05.09.2019. Slut 30.10.2019. I alt 22,5 lektioner.
Pris: 742 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 967 kr. Delt. Øvrige kommuner.

NB ingen efterårsferie

1967
Lærer: Søren Peter Cortsen
Torsdage kl. 10.00 - 12.30.
Start 07.11.2019. Slut 19.12.2019. I alt 17,5 lektioner. 
Pris: 577 kr. Delt. København og Frederiksberg. 
Pris: 752 kr. Delt. Øvrige kommuner. 


 

1000 characters left

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.