TEKST TEKST TEKST

 

Tysk
Søren Peter Cortsen

Har du haft tysk før, men trænger til at få det genopfrisket og brugt, så er dette hold måske noget for dig. Vi beskæftiger os med hverdagssprog og -emner. Grammatik, samtale og litteraturlæsning indgår. Kursets indhold og materiale bliver tilpasset deltagernes behov.

18041
Torsdage kl. 10.00-12.30. Start 04.01.2018. Slut 22.02.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18042
Torsdage kl. 10.00-12.30. Start 01.03.2018. Slut 26.04.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.

18043
Torsdage kl. 10.00-12.30. Start 03.05.2018. Slut 28.06.2018. I alt 20 lektioner.
Pris: 660 kr. Delt. København og Frederiksberg.
Pris: 860 kr. Delt. Øvrige kommuner.


 

 


 

*Jeg erklærer samtidig på tro og love, at jeg har et handicap i forhold til undervisningen i emnet.

VIGTIGT! Da der ydes særlige tilskud til små hold, skal vi bruge din underskrift som dokumentation for, at du mener dig berettiget til at deltage på et sådant hold. Hvis du melder dig til via nettet, skal du næste gang du kommer på skolen underskrive tilmeldingen.

København og Frederiksberg kommuner yder tilskud til nedsat deltagerbetaling til personer bosat i kommunerne. Det drejer sig om:

  • Førtids- og folkepensionister
  • Dagpengemodtagere
  • Kontanthjælps- og efterlønsmodtagere
  • Lærlinge, der kan fremvise en underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, der modtager SU

For at opnå nævnte tilskud skal der ved tilmelding afleveres gyldig dokumentation.